Blog

You are currently viewing 5 savjeta za fotografiju u prirodi

5 savjeta za fotografiju u prirodi

  1. Kretanje (improvizacija)
  2. Kreativnost (inovacija)
  3. Motiv (poznavanje terena)
  4. Kompozicija (likovni sklad)
  5. Svjetlo (vremenski uslovi)
  1. Što se više krećemo češće smo u prilici da zabilježimo nešto neobično i posebno.
  2. Kreativnost se ogleda u inovativnosti. Promjenom npr. ugla fotografisanja mjenjamo prespektivu i možemo da vidimo nešto sasvim novo možda i nešto neviđeno do sad. Takvih primjera ima mnogo.
  3. Motiv koji fotografišemo može odmah da načini fotografiju zanimljivom.
  4. Kompozicija predstavlja sklad likovnih elemenata i od nje zavisi da li će fotografija biti primamljiva oku.
  5. Ukoliko primjetite neobično svjetlo, reagujte, jer svjetlo je presudno za fotografiju pogotovo ako je to svjetlo rijetko i neobično

Savjete sa nama podijelio: Vladimir Tadić