Fizikalna terapija

Fizikalna terapija

Fizikalna terapija ima značajnu ulogu u liječenju i osposobljavanju osoba koje imaju teže ili lakše povrede nastale kao posljedica fizičke traume. Odlazak na fizikalnu terapiju se preporučuje u periodu postoperativnog oporavka, nakon dužeg mirovanja, kod stanja koja nastaju kao posledica moždanog udara, kod poremećaja motornog razvoja djece. Fizikalna terapija ima važnu ulogu i u preventivnom djelovanju. U okviru fizikalne terapije vršimo:
 • Sonoterapiju odnosno terapiju ultrazvukom frekvencija od 0,75 do 3 MHz. Sa najvećim uspjehom se koristi kod povreda mišićnih tetiva i ligamenata kao i kod liječenja keloida i ožiljaka. Ovom terapijom uspješno se liječe i bolovi u lumbalnom i vratnom dijelu kičme, bolovi i povrede zglobova, Dipitrenova kontraktura, neuralgije.
 • Magnetoterapiju. Podrazumijeva primjenu niskofrekventnog elektromagnetnog polja u liječenju. Elektromagnetno polje djeluje na fizičke osobine, hemijske i biološke procese u ćeliji iz čega proizilaze mnogobrojna terapijska dejstva na cijeli organizam. Magnetoterapija djeluje antiupalno, smanjuje osjećaj bola, otok, poboljšava metabolizam, protok krvi i limfe, oksigenizacju tkiva, tonus spastičnih mišića, stimuliše regeneraciju tkiva, obnavljanje koštanog tkiva, jača odbranbene snage organizma.
 • Elektroterapija – primjena električne energije u svrhu liječenja. Promjenom ove terapije šire se krvni sudovi i pojačava cirkulacije krvi, uslijed toga dolazi do smanjenja zapaljenskih procesa, otoka i nestanka faktora koji proizvode bol. U okviru elektroterapije koristimo različite struje:
  • Dijadinamske (DDS) sa 50-100 Hz koje spadaju u niskofrekventne struje. Terapijski efekti ovih struja su smanjenje bola, otoka i upale, povećanje mišićne kontrakcije, povećanje lokalne cirkulacije, u bržem zarastanju rana.
  • Interferentne (IFS) sa 1 do 100Hz. Prednost ovih struja je što ostvaruju terapijski efekt u dubini tkiva.
  • Elektrostimulacija, modulirana galvanska struja, takođe pripada niskofrekventnim strujama.
  • Tens koristi nisko frekventu impulsnu struju frekvencije od 50-400 Hz, raznih oblika i trajanja impulsa. Koristi se kod liječenja akutnih i hroničnih bolova, reumatskih bolesti, traume, ginekoloških i onkoloških bolesti.
  • Iontoforenza je unos lijeka pod kožu uz pomoć galvanske struje.

Odlazak na fizikalnu terapiju se preporučuje:

 • u periodu postoperativnog oporavka
 • nakon dužeg mirovanja
 • kod stanja koja nastaju kao posledica moždanog udara
 • kod poremećaja motornog razvoja djece
Fizikalna terapija
Hajdučke vode

Hajdučke vode

Hajdučke vode

Smještaj

Smještaj

Smještaj

Gastro & Bar

Gastro & Bar

Gastro & Bar

Planinski wellness & spa

Planinski wellness & spa

Planinski wellness & spa