Hajdučka voda

Hajdučka voda

Hajdučka voda je izvor nedaleko od našeg hotela, po kojem smo i dobili ime. Legenda kaže da su se na ovom izvoru hajduci umivali da im planina da snagu pred borbu sa Turcima. „Voda je opšte, nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da sa njom gospodari i da je brižljivo koristi.

Hajdučka voda
Hajdučka voda
Hajdučka voda
Hajdučke vode

Hajdučke vode

Hajdučke vode

Smještaj

Smještaj

Smještaj

Gastro & Bar

Gastro & Bar

Gastro & Bar

Planinski wellness & spa

Planinski wellness & spa

Planinski wellness & spa