Manastir Liplje

Manastir Liplje

Manastir Lijplje se nalazi u podnožju planine Borja uz rijeku Bistricu 25 km zapadno od Teslića. Datira iz XIII vijeka i zadužbina je kralja Dragutina.

Postanak

Postanak manastira Liplja, kao i toliko drugih srpskih manastira, kazivanja vezuju uz imena Stefana Nemanje i Svetog Save. Prve pouzdane vijesti o Liplju potiču iz druge polovine XV vijeka, kada su monasi ovog manastira i susjednog Stuplja upisali svoja imena u Kruševski pomenik. Ova knjiga, zapravo pomenik manastira Dobruna kod Višegrada, izgorjela je u požaru beogradske Narodne biblioteke 1941. godine, čime je onemogućeno bliže datovanje upisa imena ovih monaha. Ipak, na osnovu ovog izvora može pouzadano da se smatra da su Liplje i Stuplje nastali prije kraja XV vijeka.

Manastir Liplje
Manastir Liplje

O manastiru

Manastir Liplje danas posjeduje manju zbirku starih knjiga, premda je u srednjem vijeku Liplje imalo značajnu prepisivačku radionicu. Zbirku štampanih knjiga u Liplju krasi Trebnik, izašao iz Mileševske štamparije 1546.godine, sa sačuvana 92 lista i sa dugačkim zapisom koji bilježi događaje iz XVIII vijeka, a rijetku dragocjenost predstavlja slikani antimins (liturgijska tkanina) iz prve polovine XVIII vijeka. Crkva je najprije bila posvećena Svetom ocu Nikolaju, a poslije obnove u XIX vijeku – prazniku Blagovijesti. Zidana je lomljenim kamenom, potpođena obrađenim kamenim pločama i ima odlike raške škole graditeljstva.

Konak

U manastirskom konaku posjetioci mogu da prespavaju, a kako manastir posjeduje i salu zatvorenog tipa sa oko stotinu mjesta, moguće je u njemu organizovati mnoge seminare i slične skupove.

Manastir Liplje
Hajdučke vode

Hajdučke vode

Hajdučke vode

Smještaj

Smještaj

Smještaj

Gastro & Bar

Gastro & Bar

Gastro & Bar

Planinski wellness & spa

Planinski wellness & spa

Planinski wellness & spa