Hajdučka voda je izvor nedaleko od našeg hotela, po kojem smo i dobili ime. Legenda kaže da su se na ovom izvoru hajduci umivali da im planina da snagu pred borbu sa Turcima. „Voda je opšte, nasljedno dobro čiju vrijednost moraju svi poznavati. Zadatak je svakog da sa njom gospodari i da je brižljivo koristi.

Hajdučke vode
Hajdučke vode
Hajdučke vode