1. Kretanje (improvizacija)

2. Kreativnost (inovacija)

3. Motiv (poznavanje terena)

4. Kompozicija (likovni sklad)

5. Svjetlo (vremenski uslovi)

 

1. Što se više krećemo češće smo u prilici da zabilježimo nešto neobično i posebno.

2. Kreativnost se ogleda u inovativnosti. Promjenom npr. ugla fotografisanja mjenjamo prespektivu i možemo da vidimo nešto sasvim novo možda i nešto neviđeno do sad. Takvih primjera ima mnogo.

3. Motiv koji fotografišemo može odmah da načini fotografiju zanimljivom.

4. Kompozicija predstavlja sklad likovnih elemenata i od nje zavisi da li će fotografija biti primamljiva oku.

5. Ukoliko primjetite neobično svjetlo, reagujte, jer svjetlo je presudno za fotografiju pogotovo ako je to svjetlo rijetko i neobično

 

Savjete sa nama podijelio: Vladimir Tadić