Prijava za posao

Uspješnu kompaniju čine njeni zaposleni. Zato FAGUS grupa veliku pažnju poklanja izboru kvalitetnih kadrova i njihovom kasnijem praktičnom i teorijskom usavršavanju. Posvećeni smo ulaganju u znanja i vještine zaposlenih kako bismo stvorili i održali visoko kompetentan, sposoban, efikasan i motivisan kadar. FAGUS grupa uživa povjerenje građana kao poslodavac koji osigurava pozitivno radno okruženje, sigurnost, dobre uslove za rad i razvoj.

Ako ste pozitivnog duha, otvoreni, fleksibilni, timski orijentisani i preduzimljivi, pridružite nam se!

Upitnik za posao pošaljite na mail karijera@fagusrs.biz i postanite dio uspješnog tima!

Hajdučke Vode - Otvorene pozicije.